TILTAK /OPPGAVER

1) Samle gårdeiere, næringsaktører, Oslo kommune, Ruter, Sporveien og andre til felles løft

2) Øke antall medlemmer
3) Etablere nye og utvikle allerede eksisterende medlemsfordeler
4) Utvikle og drifte fellesgoder (eks. drift av fortausvarme)
5) Utvikle en tydelig og attraktiv posisjon for Majorstuen basert på områdets særegenheter
6) Fokus på riktig sammensetning av butikker og serveringssteder
7) Utvikle en kommunikasjonsplattform for effektiv informasjonsflyt
8) Utvikle forpliktende samarbeid som sikrer gjennomføring av strategiplanen
9) Utvikle handlingsplan med budsjett, ansvar og tidsrammer for ulike tiltak
10) Effektiv drift og kostnadsfokus