OM OSS

MAJORSTUEN GÅRDEIERFORENING

Majorstuen Gårdeierforening er en interesseorganisasjon som jobber for og med alle som eier næringseiendommer i Bogstadveien, Hegdehaugsveien, Valkyriegaten og nærliggende gater.

Som gårdeier i Bogstadveien, Hegdehaugsveien og Valkyriegaten er du invitert til å bistå i det viktige arbeidet med å løfte bykjernen i området rundt Majorstuen. Dette gjør du ved å bli medlem i Majorstuen Gårdeierforening som har som formål å fremme gårdeierens interesser. Målet er å etablere faste, varige samarbeid og praktiske løsninger for en del av de utfordringene som finnes i området og danne et felles kompetansenettverk for gårdeierene

PRIORITERTE OPPGAVER:

 • Hevde medlemmens interesser overfor myndigheter og andre interessenter
 • Felles tiltak for å øke handlegatens attraktivitet
 • Utvikle medlemsfordeler og rekruttere nye medlemmer
 • Legge til rette for samarbeide mellom medlemmene

I tillegg vil Gårdeierforeningen ta del i politiske prosesser som omhandler byutviklingsspørsmål og andre områder med relevans for gårdeierne. Foreningen skal være et bindeledd mellom gårdeierene og det offentlige, og søke å gjøre det enkelt og attraktivt å være gårdeier.

Et eksempel på en oppgave som Majorstuen Gårdeierforening har tatt hånd om er å organisere spleiselaget mellom gårdeiere og Oslo kommune/Bymiljøetaten (BYM) for legging av granitt og varmeanlegg på fortau i Bogstadveien, Hegdehaugsveien og Valkyriegaten. Alle gårdeiere som deltar i dette spleiselaget ble automatisk medlemmer av Majorstuen Gårdeierforening.

Majorstuen Gårdeierforening skal bl.a. på vegne av gårdeierne drifte varmeanlegget, og vil som en del av dette også opptre som innkjøper av varme til fortauet og viderefakturere driftskostnadene til gårdeierne.

Foreningen skal være en aktiv pådriver for å øke den positive aktiviteten i området samt søke å gjøre gatene til et attraktivt, tilgjengelig, trygt, rent og godt vedlikeholdt område for næring, handel, kultur og fritid.

Gårdeierforeningen tilbyr sine medlemmer muligheten til å være en del av et felles kompetanse-nettverk sammen med andre gårdeiere. 


GÅRDEIERFORENINGENS STYRE:

 • Richard von Clemm, Styreleder,
 • Åge Rindal, Styremedlem
 • Kjell Ovtun, Styremedlem

EKSEMPLER PÅ OPPGAVER VI HAR LØST I FELLESKAP:

 • Drift og innkjøp av fjernvarme
 • Fjerning av søppel av gatene i samarbeid med Kirkens Bymisjon
 • Medlemmenes talsrør inn mot myndighetene for å ivareta gårdeierenes interesser i det pågående planarbeidet med å utvikle Majorstuen som et fremtidig knutepunkt og handelssenter
 • Strategiprosess - hvordan kan vi som gårdeiere stå samlet i det viktige arbeidet med å posisjonere og utvikle Majorstuen i tiden som kommer?
 • Vektertjenester (Under utredning)
 • Utvikling av ny webside for å kunne informere og kommunisere med medlemmene

Drift og innkjøp av fjernvarme gir store besparelser for medlemmene

BHV Gårdeierforening drifter på vegne av gårdeierne varmeanlegget i Bogstadveien, Hegdehaugsveien og Valkyriegaten. En viktig oppgave er å forhandle frem de beste prisene og besørge innkjøp av varme til de mange og brede fortauene som går på begge sider av handlegaten.

Julegaten skaper trivsel og fornøyde kunder! 

Julegaten ble etablert som et spleiselag mellom gårdeierforeningen(BHVG), Bymiljøetaten( BYM) og næringsforeningen(MBN). Juledekorasjonene dekker området fra Parkveien gjennom Hegdhaugsveien og Bogstadveien helt opp til Majorstukrysset.Den årlige driften dekkes i felleskap av BHVG og MBN, men vi håper å få BYM med i løpet av 2017.

Lønn som fortjent - prosjekt i samarbeid med Kirkens bymisjon

I 2015 inngikk BHV Gårdeierforening og MBN en kontrakt med Lønn som fortjent. Lønn som fortjent er et arbeidstilbud i regi av Kirkens Bymisjon, og skal være et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet.
Kirkens Bymisjon driver sosialt entreprenør-skap hvor kjøp av gateryddingen er selve fundamentet for arbeidstilbudet. Avtalen med gaterydding i Majorstuaområdet er en kjærkommen tjeneste, og bidrar til at store deler av våre gater er fri for søppel.