BLI MED Å UTVIKLE MAJORSTUEN TIL BYENS MEST ATTRAKTIVE BYDEL FOR BEBOERE, BESØKENDE OG NÆRINGSDRIVENDE

Majorstueområdet står ovenfor store endringer i tiden som kommer, både når det gjelder de strukturelle endringer innen varehandelen, befolkningstilvekst og ikke minst de foreliggende planer om inngripen i infrastrukturen i området rundt Majorstuekrysset.

HVA SKJER PÅ MAJORSTUEN

MAJORSTUEN INN I FREMTIDEN

Majorstuenområdet står ovenfor store endringer i tiden som kommer, både når det gjelder de strukturelle endringer innen varehandelen, befolkningstilvekst og ikke minst de foreliggende planer om inngripen i infra-strukturen i området rundt Majorstuekrysset.

OPPGRADERING AV TRIKKEINFRASTRUKTUR

Anleggsarbeider for nye trikkeskinner og trikkeholdeplass i Bogstadveien og Valkyriegata starter i 2019. Dette vil medføre graving i veibanen og forstyrrelse av øvrig trafikk i anleggsperioden over en lengre periode.

OBOS, i samarbeid med Veidekke har planer om å bygge 5000 boliger mellom Frogner stadion og Majorstuen skole

FELLES LØFT FOR HELE MAJORSTUEN

En energisk gruppe av næringsdrivende og gårdeiere har deltatt i utformingen av Majorstuens nye posisjon og identiet. Arbeidet har pågått over mange måneder for å samle alle trådene til det som nå framstår som en solid felles grunnmur for hele det "nye" Majorstuen.                 

FORELØPIG NEI TIL RUTERS PROSJEKT PÅ MAJORSTUEN
Ruter AS har sendt inn planforslaget for Majorstuen knutepunkt og sporområde. Forslaget skisserer et totalt utbyggingsareal på 72.900-103.700 kvadratmeter BRA. I alternativet med høyest utnyttelse foreslås bygg opp mot 17 etasjer.

Ny to-etasjers underjordisk T-banestasjon planlegges under Kirkeveien med oppganger på hver side av Kirkeveien, en av dem på Valkyrien plass i forbindelse med bygging av Fornebubanen og ny sentrumstunnel

MED MAJOR SUNDT SOM LEDERSTJERNE

Majorstuen Gårdeierforeningen og MBN går sammen om å gjøre Majorstuen til det opplagte valget for majoriteten av Oslos befolkning, tilreisende og turister. Målet er å løfte frem hele vår del av byen og fronte Majorstuen som destinasjon.

NYTT HANDELSHUS I VALKYRIEGATEN 1-3
Fram Eiendom står bak oppgradering og utbygging av ca 4500 m2 forretningslokale og 65 leiligheter i Valkyriegaten 1-3. Prosjektet er forventet ferdigsstilt 2. halvår 2019.   

                                              

Aspelin Ramm Eiendom AS og Bertel og Steen er i gang med et prosjekt som omfatter «oppgradering og transformasjon av et særdeles sentralt og viktig område i Oslo sentrum».