MAJORSTUEN

GÅRDEIERFORENING

HVA SKJER PÅ MAJORSTUEN

Sporveien er klar for neste fase i anleggsarbeidet på Majorstuen
Mandag 4. mai stenges Bogstadveien for gjennomkjøring mellom Kirkeveien og Sorgenfrigata i forbindelse med etablering av nye holdeplasser for trikken, samt at fortauene skal oppgraderes.
Samtidig utføres forberedende arbeider for å oppgradere trikkeinfrastruktur og skifte ut 100 år gamle vann- og avløpsrør i kryssene Kirkeveien /Bogstadveien og Bogstadveien /Sorgenfrigata med oppstart 18. mai. Det vil bli satt opp buss for trikk på Majorstuen fra 18. mai til september.

Valkyrien har åpnet på Majorstuen

BLI MED Å UTVIKLE MAJORSTUEN TIL BYENS MEST ATTRAKTIVE BYDEL FOR BEBOERE, BESØKENDE OG NÆRINGSDRIVENDE

Majorstueområdet står ovenfor store endringer i tiden som kommer, både når det gjelder de strukturelle endringer innen varehandelen, befolkningstilvekst og ikke minst de foreliggende planer om inngripen i infrastrukturen i området rundt Majorstuekrysset.

MAJORSTUEN INN I FREMTIDEN

Majorstuenområdet står ovenfor store endringer i tiden som kommer, både når det gjelder de strukturelle endringer innen varehandelen, befolkningstilvekst og ikke minst de foreliggende planer om inngripen i infra-strukturen i området rundt Majorstuekrysset.

OBOS, i samarbeid med Veidekke har planer om å bygge 5000 boliger mellom Frogner stadion og Majorstuen skole

FELLES LØFT FOR HELE MAJORSTUEN

En energisk gruppe av næringsdrivende og gårdeiere har deltatt i utformingen av Majorstuens nye posisjon og identiet. Arbeidet har pågått over mange måneder for å samle alle trådene til det som nå framstår som en solid felles grunnmur for hele det "nye" Majorstuen.                 

FORELØPIG NEI TIL RUTERS PROSJEKT PÅ MAJORSTUEN
Ruter AS har sendt inn planforslaget for Majorstuen knutepunkt og sporområde. Forslaget skisserer et totalt utbyggingsareal på 72.900-103.700 kvadratmeter BRA. I alternativet med høyest utnyttelse foreslås bygg opp mot 17 etasjer.

Ny to-etasjers underjordisk T-banestasjon planlegges under Kirkeveien med oppganger på hver side av Kirkeveien, en av dem på Valkyrien plass i forbindelse med bygging av Fornebubanen og ny sentrumstunnel

MAJOR SUNDT - LEDERSTJERNE

Majorstuen Gårdeierforeningen og MBN går sammen om å gjøre Majorstuen til det opplagte valget for majoriteten av Oslos befolkning, tilreisende og turister. Målet er å løfte frem hele vår del av byen og fronte Majorstuen som destinasjon.

Aspelin Ramm Eiendom AS og Bertel og Steen er i gang med et prosjekt som omfatter «oppgradering og transformasjon av et særdeles sentralt og viktig område i Oslo sentrum».